Главная Подразделений Бухгалтерияның негізгі функциялары :
Бухгалтерия

Калыкулова Сагадат
НышановнаБас бухгалтер

Арыстанбекова Жанар АкишевнаБас бухгалтердің орынбасары

Бухгалтерияның негізгі функциялары :

 • есептеу-есептеу жұмыстарын барынша орталықтандыру және қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды, есеп пен бақылаудың прогрессивті нысандары мен әдістерін қолдану негізінде университетте және оның бөлімшелерінде бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру;
 • бастапқы құжаттар негізінде дұрыс бухгалтерлік есепті жасау және оны белгіленген мерзімде ҚР Білім және ғылым министрлігіне ұсыну;
 • университет қызметінің құрылымы мен ерекшеліктеріне және оның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету қажеттілігіне қарай бухгалтерлік есеп туралы заңнамаға сәйкес есеп саясатын қалыптастыру;
 • типтік Нысандар қарастырылмаған шаруашылық операцияларды ресімдеу үшін қолданылатын бастапқы есеп құжаттарының нысандарын, шоттардың жұмыс жоспарын дайындау және қабылдау бойынша жұмыс;
 • қаржылық және кассалық тәртіпті, бухгалтерлік есеп шоттарынан жетіспеушіліктерді, дебиторлық берешектерді және басқа да шығындарды есептен шығару заңдылығын, бухгалтерлік құжаттардың сақталуын, оларды белгіленген тәртіппен мұрағатқа ресімдеу және тапсыру ережесін сақтау;
 • экономикалық классификация баптары бойынша университеттің Қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарын орындау;
 • жылдық, тоқсандық бухгалтерлік есептілікті және қаражаттың кірістері мен шығыстары туралы жедел жиынтық есептерді, басқа бухгалтерлік және статистикалық есептілікті жасау, оларды белгіленген тәртіппен тиісті органдарға ұсыну;
 • еңбекақы төлеу қорының жұмсалуын бақылауды жүзеге асыру;
 • университеттің қызметкерлеріне жалақы және студенттерге, аспиранттарға және докторанттарға стипендияларды есептеу және төлеуді жүзеге асыру;
 • университеттің Қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарына сәйкес университеттің ақылы білім беру қызметін көрсетуден түскен кірістер мен шығыстарды және шығыстардың мақсатты баптарын есепке алу;
 • университеттің ғылыми-зерттеу қызметі мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарынан түскен кірістер мен шығыстарды және университеттің Қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарына сәйкес шығыстардың мақсатты баптарын есепке алу;
 • университеттің Қаржы-шаруашылық қызметі бойынша жоспарға сәйкес университет қызметінің кірісі мен шығысының мақсатты баптарын есепке алу;
 • түгендеу жүргізу тәртібін қамтамасыз ету;
 • негізгі құралдар мен материалдық активтерді есептен шығаруды ұйымдастыру;
 • бастапқы құжаттар негізінде дұрыс салық есептілігін жасау және оны белгіленген мерзімде ұсыну;
 • салық тіркелімдерін жасау және салыстыру.

Байланыстар

+7 (775) 3-000-777
bookkeeping@kazetu.kz
Ғимарат №1, Кабинет №35